İŞ BAŞVURU FORMU

Sürdürülebilir büyüme ve performans geliştirme hedefi ile yola çıkan firmamız, çalışanlarla ilgili tüm faaliyetleri süreç yönetimi olarak ele almaktadır. Yenilikçi, gelişime açık, kişisel farkındalığı yüksek, kendisini şirket stratejileri ve hedeflerine kolayca adapte edebilen insan kaynağı belirleme ve geliştirme stratejisini benimsemiştir